Denetim

 • Danışmanlık Hizmeti Sürecinde Verilen Denetim Hizmeti

DANIŞMANLIK İŞ PLANINA uygun olarak dokümantasyon çalışmalarının tamamlanması ve kuruluşun kurulan sistemi uygulamasından sonra danışman gözetiminde yapılan kuruluş içi denetimdir.

Yapılan denetimde ;

 • Dokümantasyon,
 • Kuruluşun sistem uygulamaları,
 • Kalite kayıtları,

Yönetim sistemi standartlarına göre denetim yapılarak gözden geçirilir. Çıkan uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetler başlatılır. Danışman, eksiklilerin ve uygunsuzlukların giderilmesinden sonra takip denetiminin yapılması için gerekli bilgilendirmeyi yapar.

 • Belge Alınmış Kuruluşlara Verilen Denetim Hizmeti

Belgelendirme kuruluşunun yapacağı ara denetim öncesinde kuruluştaki mevcut sistemin işleyişinin değerlendirmesi için yapılan denetimdir.

Kuruluşun yaptığı iç denetim talebinden sonra ;

 • Kuruluş sistemindeki mevcut dokümantasyonu manyetik ortamda veya çıktı olarak incelenmek üzere danışmana gönderir.
 • Danışman 1/2 gün içinde dokümantasyonu inceler.
 • Danışman ve kuruluşun belirlenen gün / günlerde sistemin işleyişi kuruluş sahasında denetlenir.
 • Bulunan uygunsuzluklar danışman tarafından raporlanır.
 • Kuruluş Kalite Ekibi tarafından Düzeltici faaliyetleri başlatılır.
 • Gerekiyorsa müşteri onayı ile eğitim programı hazırlanır.
 • Faaliyetlerin sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığını danışman takip eder.